Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

Pilegrimsvandring / Ogna kirke - Egersund kirke

Pilegrimsvandring / Ogna kirke - Egersund kirke

Norske menigheter inviteres til å feire Skaperverkets dag i tilknytning til Verdens miljødag 5. juni. Det er bakgrunnen til at Diakoniutvalget i Egersund menighet for sjette året på rad inviterer til en pilegrimsvandring mellom to gamle kirkesteder, Ogna kirke og Egersund kirke, søndag 14. juni. I år er arrangementet også tilknyttet Klimapilegrim 2015 (www.klimapilegrim.no), en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. Sammen med mange andre vandrer vi på vei mot en rettferdig internasjonal klimaavtale på klimatoppmøtet i Paris. Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig. Denne pilegrimsvandringen – blant mange andre - vil invitere til refleksjon over vår relasjon til skaperverket, til Gud og til hverandre. Tema for dagen er «Pilegrim på Guds jord», noe som vil prege de innlagte stoppene underveis, med sang, tekstlesning og bønn. Turen går gjennom variert landskap langs gamle vandringsleder, nærmere bestemt langs Vestlandske hovedvei («Kongeveien») og langs den gamle Jærbanen. Det er flotte utsiktspunkter underveis. Til sammen er turen omlag 2 mil lang. Turen innledes med en kort morgenbønn i Ogna kirke; musikk ved organist Geir Palle Haarr. Ved Maurholen blir det ca. en times stopp hvor en kan nyte medbrakt niste. Turen avsluttes med kort kveldsmesse i Egersund kirke ved sokneprest Ingun Stokstad Barane og kantor Zbigniew Zuchowicz. Viktige tidspunkter: Buss for tog fra Stavanger 08.29 – ank. Bryne 09.12 Avgang tog fra Bryne 09.28 – ankomst Ogna 09.50 (forsinkelser kan forekomme). Tog fra Egersund 09.20 – ankomst Ogna 09.33 Kort morgenbønn i Ogna kirke 10.00 – 10.20 Avgang fra Ogna kirke 10.30 Ankomst Hellvik stasjon 13.45 Ankomst Maurholen 14.30 Avgang Maurholen 15.30 Kveldsmesse i Egersund kirke 18.00 Tog fra Egersund til Stavanger 19.22. (Buss for tog fra Bryne). Arr. Egersund menighet, diakoniutvalget.
Sted Ogna kirke - Egersund kirke
Starter 14/06/15 kl. 10.00
Slutter 14/06/15 kl. 18.45
© Klimapilegrim 2015 — 2024