Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

Klimapilegrim over hele linja

Postet 27/08/19

Det har vært en travel sommer for Klimapilegrim! Over hele landet har ulike grupper blant annet stått for pilegrimsvandringer, grønne gudstjenester og flere klimapilegrimsseilas!

Det har blitt registrert tusenvis av nye skritt og tilsammen har vi gått over en halv gang rundt jordkloden, bare i Norge! Førstkommende fredag 30.august samles vi foran Oslo domkirke for å overlevere alle skrittene vi har samlet inn til klima-og miljøminister Ola Elvestuen. Deretter går vi sammen som klimapilegrimer og slutter oss til det store Klimabrølet foran Stortinget. Det er nå det gjelder. Bli med!

På klimapilegrim.no har det blitt registrert nærmere 50 ulike arrangementer siden mai. Vi er imponert over alle som har stått på for klima i sommer og over alle kreative måter man kan bruke pilegrimstradisjonen på. Noen har til og med ridd på hest for klimaet! Her er en liten smakebit fra sommerens aktiviteter.

/


Interreligiøs klimapilegrimsvandring til Håpets Katedral

Oslo er utnevnt til europeisk miljøhovedstad i 2019, og i forbindelse med dette ble Ellingsrud og Furuset menighet, Oslo Buddhistsenter og Initiativet MiljøSikh tildelt midler til å planlegge og gjennomføre en interreligiøs klimapilegrimsvandring fra Oslo til Håpets Katedral i Østfold.

Deltagerne på vandringen forteller om fantasiske dager sammen, hvor de har fått snakket sammen om tro og ulike tradisjoner, stilt hverandre spørsmål og oppdaget hvor mye de egentlig har til felles, på tvers av ulike trossretninger. Og en av de største tingene de har til felles er kampen for klimaet. Pilegrimsvandringen ble avsluttet med en samling der Håpets Katedral bygges, hvor deltagerne blant annet ble møtt med en hilsen fra biskop i Borg Atle Sommerfeldt og ordføreren i Fredrikstad.

Pilegrimsvandring fra Son til Ås med påfølgende konsert

Det er så flott å se når mange aktører går sammen! Denne vandringen var et samarbeid mellom menighetene i Vestby og Ås, Peterstiftelsen, Foreningen for natur og friluftsliv, Ås turlag, Frivilligsentralen i Vestby, Ås korforening, Soon blandakor og Follo folkehøyskole.

Holmenkollstafetten

Den norske kirke representert ved kirkerådet, bispemøtet og venner løp Holmenkollstafetten 2019 for Klimapilegrim. Stafetten er 18 450 meter lang.

/


Pilegrimsvandring med 5.klasse

50 barn og 10 voksne gikk klimapilegrimsvandring fra fra Hafslund Kirke til Borgarsyssel Museum i Sarpsborg sentrum. Vandringen var ett samarbeid mellom Hafslund Barneskole og Hafslund Menighet. I tillegg til å møte ulike historiske pilgrimmer underveis snakket Kirkens Nødhjelp om viktigheten av vann, og hva som skjer med jorda vår.

Vandring på Rønningen Folkehøgskole

Vandringen var en del av en Europeisk konferanse for grønne menigheter: "Churches contribution to a sustainable society" som ble arrangert av Den norske kirke i samarbeid med European Christian Environmental network (ECEN) på Rønningen folkehøyskole. Vandringen gikk fra Rønningen til Maridalen kirke, der det ble holdt gudstjeneste.

Pilegrimsvandring og gudstjeneste i Mørsvikbotn

Som en del av Sørfold menighets markering; Grønn måned, ble det feiret gudstjeneste i Mørsvikbotn med påfølgende klimapilegrimsvandring til Sildhopvatn. Sørfold menighet utfordret alle på tvers av livsyn, kirketilhørighet, politisk ståsted og rolle i samfunnet, om å være med å gå for et bærekraftig og grønnere liv! Deres motto er «Alene kan vi gjøre litt, sammen kan vi gjøre mer». Etter vandringen ble det fyrt opp i bålpannen og deltagerne koste seg med grillmat.

/


Klimapilegrimsseilas i nord

2.juni startet klimapilegrimsseilasen fra Hillesøy kirke i Tromsø til Trondenes kirke i Harstad. Dette var et samarbeid med flere aktører som samarbeid menighet og misjon, Kirkens Nødhjelp og flere andre, med biskop Olav Øygard i spissen. I løpet av en uke ble det arrangert flere gudstjenester, vandringer, kulturelle innslag og dialogseminar med lokale politikere.

19.juli startet et nytt klimapilegrimsseilas, denne gangen gikk ferden fra Bodø til Trondheim og Olavsfest. I løpet av ti dager besøkte seilasen mange av de gamle kirkestedene langs kysten mot Nidaros. De seilte den fantastiske helgelandskysten med Hestmannen, Syvsøstrene og Torghatten, og fikk til og med smake vann fra Olavskilden. Langs ferden plukket de med seg plastbiter som de fant i fjæra, som igjen skal bli brukt til tak på Håpets Katedral i Fredrikstad.

Seilasen ble avslutte med en mottakelse i Trondheim havn med påfølgende pilegrimsvandring opp til Vår Frues kirke hvor pilegrimer fra hele landet landet ble samlet til mottakelse og bønn. Dagen ble deretter avsluttet med midnattsmesse og pilegrimsgudstjeneste i en fullsatt Nidarosdom. 

/

Klimapilegrim på Klimabrølet

Postet 12/08/19

Bli med å vise Ola Elvestuen at vi vil ha en strengere klimapolitikk!

30. august arrangeres Klimabrølet over hele landet. Det forventes 100.000 klimaengasjerte i gatene i Oslo.

I forkant av Klimabrølet, blir det en interreligiøs klimapilegrimssamling utenfor Domkirken i Oslo. Her blir det mat og utdeling av plakater til de som vil ha. Det blir også mulighet for å lage sin egen plakat. Her blir det en kort appell, før skrittene fra Klimapilegrim skal overleveres til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Deretter går vi sammen som klimapilegrimer og slutter oss til det store Klimabrølet foran Stortinget. Slik synliggjør vi religiøse aktørers rolle i klimakampen.

Program:

14:00 Mat og plakatverksted/utdeling av plakater

14:30 Velkommen, kort appell. Overrekkelse av Klimapilegrimsskritt til Ola Elvestuen

15:00 Vi går sammen til Klimabrølet

Norge må heve ambisjonene i møte med klimakrisen

Postet 13/06/19

Kampen mot klimakrisen krever rask omstilling fra oss alle, men uten modige politikere når vi aldri klimamålene som kan redde kloden.

Denne artikkelen ble trykket i Vårt Land fredag 7.juni.

Klimakampen handler om å tørre å ta store og vanskelige valg. Vi er klare til å være med på den omfattende grønne omstillingen som trengs, og forventer at våre folkevalgte skal vise vei. For kirkene handler dette om sentrale verdier som forvaltning, rettferdighet og nestekjærlighet. Alvorlige klimaendringer rammer verdens fattigste hardest, og det er dypt urettferdig og etisk uakseptabelt at Norge ikke gjør mer for å stoppe klimakrisen og lindre skadene den skaper.  

Klimakampen handler også om å gjøre oppbrudd fra det som bryter ned og på ny søke det gode liv for alle. Derfor har hele bredden av kirker og kristne organisasjoner gått sammen om Klimapilegrim. Ved dette vil vi bruke den gamle pilegrimstradisjonen og knytte den til økt bevissthet om vårt ansvar for skaperverket.  Det mangler ikke på kunnskap om hva som skader jorda vår. Alt for lenge har vi hørt de skremmende historiene om flom, tørke og dødelige hetebølger, tap av artsmangfold og forurenset drikkevann. Hver og en av oss kan bidra, men de store, avgjørende endringene skjer ikke så lenge samfunnet vårt baserer seg på fossile energikilder og de nasjonale utslippene ikke går ned. Som alle andre store samfunnsspørsmål krever dette politiske løsninger.   

Utslippene øker   

Tallenes tale er tydelig: Vi går feil vei. Ferske tall fra SSB denne uke viser at norske klimagassutslipp har økt med 0,4 prosent fra 2017 til 2018. Siden 1990 har Norges utslipp av klimagasser økt med ca. 3 prosent. Til sammenligning har våre naboland Sverige og Danmark på samme tid kuttet henholdsvis 26 prosent og 27,5 prosent av sine utslipp.  

Årsaken til at Norge henger så langt etter, er sammensatt og delvis knyttet til at vi i lang tid har vært en oljeproduserende nasjon. Vi får ikke endret på klimaavtrykket vi allerede har satt, men vi kan ta ansvar for å endre oss. De fremtidsrettede løsningene ligger der, og kombinert med vilje til å handle, er det mulig å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.    

Vi er med   

I 2015 gikk klimapilegrimer over hele verden den lange veien til klimatoppmøtet i Paris for å støtte våre ledere. Vi samlet inn 1.8 mill. underskrifter og krevde en ambisiøs klimaavtale. Paris-avtalen ble et historisk vendepunkt. Slike vendepunkt gir håp. Som Greta Thunberg sier: “Vi trenger håp, selvfølgelig gjør vi det. Men en ting vi trenger mer enn håp er handling”.  

Det er godt å lene seg på håpet når ting ser håpløst ut. Men noen ganger blir håpet alene en litt for behagelig drøm langt der fremme. Vi har ikke tid til å drømme. Vi må våkne opp og la håpet bli drivkraften vår til å handle NÅ.   

Norges rettferdige klimaansvar 

I Parisavtalen satte verdens ledere et mål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader. Med de riktige løsningene, kan vi fortsatt unngå noen av de verste effektene av klimaendringene. Ifølge FNs klimapanel må klimagassutslippene våre halveres innen 2030 om 1,5 graders-målet skal nås. Til tross for at vi vet hvor mye det haster å kutte, viser realiteten at vi er langt unna målet. Med sine svake klimamål, styrer Norge mot 3 graders oppvarming!  

Innen 2020 skal alle land levere inn sitt nye klimamål til FN. Her må alle land ta ansvar for å sette ambisiøse mål, også Norge. I rapporten Norways Fair Share of meeting the Paris Agreement, har klimaforskere konkludert med at Norges rettmessige ansvar er å kutte minst 53 prosent av egne utslipp innen 2030. I tillegg må Norge bidra til å bevilge betydelig mer penger til finansiering av både utslippskutt og klimatilpasning i andre land.    

/Foto: Silje Thoen
Foto: Silje Thoen


På lag

Denne sommeren skal tusenvis av klimapilegrimer igjen gå og seile mil etter mil for å vise at kirken er med i klimakampen. Sammen skal vi mobilisere et fantastisk landsdekkende nettverk av klimaengasjerte og utålmodige nordmenn som krever handling i klimakampen. Som i 2015, skal vi telle skritt som signaturer og overlevere dem til regjeringen. Vi tar vår del av ansvaret og er klare til å ta klimavalg som koster. Men viktigst av alt trenger vi modige politikere som øker takten i omstillingen og setter mer ambisiøse mål slik at Norge tar sin rettmessige del av utslippskuttene.  

Både i Norge og på verdensbasis går millioner av mennesker sammen med oss. Ungdommer over hele verden har stått opp for skaperverket og for å vise at jorda skal være et godt sted å bo i dag, for fremtidens generasjoner og ikke minst verdens fattigste og mest sårbare, som blir hardest rammet av klimaendringene.

Vi heier på barna og ungdommene våre! Og vi heier på våre folkevalgte og forventer at de tør å ta de viktige valgene. 

 

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær Kirkens Nødhjelp

Jeffrey Huseby, Generalsekretær Det norske Misjonsselskap

Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Generalsekretær Normisjon

Raag Rolfsen, Direktør Areopagos

Kristin Gunleiksrud Raaum, Leder i Kirkerådet, Den norske kirke

Andreas Andersen, Generalsekretær Misjonsalliansen

Ed Brown, Generalsekretær Stefanusalliansen

Helga Haugland Byfuglien, Preses i Bispemøtet, Den norske kirke

Øystein Magelssen, Generalsekretær Norges KFUK-KFUM

Fredrik Glad-Gjernes, Daglig leder KFUK-KFUM Global

Heidi Westborg Steel, Generalsekretær HimalPartner

Erhard Hermansen, Generalsekretær Norges Kristne Råd

Hans Morten Løvrød, Avdelingsdirektør Nasjonalt Pilegrimssenter

Knut Hallen, Daglig leder Samarbeid menighet og misjon (SMM)

Klimapilegrimsseilas

Postet 01/06/19

2. juni setter båten seil i Nord-Hålogaland. Klimapilegrimene skal seile fra Hillesøy kirke til Trondenes.

Som en del av Klimapilegrim 2019 seiler en båt fra Nord-Hålogaland bispedømme fra Hillesøy kirke utenfor Kvaløy i Tromsø, og setter kursen mot Trondenes kirke utenfor Harstad. På reisen vil det være ulike arrangementer som tar opp klimautfordringene og det ansvaret vi som kirke har i denne sammenhengen. 

Biskop Olav Øygard går i spissen for dette, sammen med lokale samarbeidspartnere som Samarbeid Menighet Misjon (SMM), Kirkens Nødhjelp og flere andre.

Bli med på et eller flere av arrangementene, eller deler av leia i egen båt?

Program

Søndag 2. juni – Brensholmen

16.00 – Gudstjeneste i Hillesøy kirke

17.30 – Kirkekaffe og foredrag med samisk perspektov


Tirsdag 4. juni – Tromsø

08.00-17.00 – Bønnedag for klimaet i Tromsø domkirke


Onsdag 5. juni – Holmen leirsted

19.00 – Samling i kapellet

Sammen med misjonsorganisasjonene. Kulturinnslag


Torsdag 6. juni - Finnsnes

10.00-14.00 Dialogseminar, Kunnskapsparken

For og med lokale politikere, kirke og næringsliv


Lørdag 8. juni - Harstad

Formiddag – Båten ankommer Harstad

Ettermiddag/kveld – Historisk pilegrimsvandring

Kveld – Gudstjeneste i Trondenes kirke


Søndag 9. juni - Harstad

11.00 – Høytidsgudstjeneste i Harstad kirke


Mandag 10. juni - Harstad

11.00 – Prostigudstjeneste i Sandtorg kirke 

Ettermiddag – Foredrag med Knut Hallen, Harstad kirkeakademi

Nå vandrer klimapilegrimer over hele landet!

Postet 20/05/19

De neste ukene vil tusenvis av klimapilegrimer vandre, seile, sykle og markere viktigheten av å ta vare på skaperverket. Mange er allerede godt igang!

I perioden 23. mai til 10. juni, som inkluderer både Kristi himmelfart (30. mai) og pinse (mandag 10. juni), blir det mange muligheter landet rundt til å være klimapilegrimer. I forbindelse med FNs miljødag 5. juni, vil en rekke menigheter markere Skaperverkets dag. Hva med å ha en grønn gudstjeneste eller arrangere en klimapilegrimsvandring i etterkant av gudstjenesten? 2. juni er også pilegrimsledens dag. Det er en kjempemulighet til å forene pilegrim og klima på en god måte. Se oversikt over planlagte arrangementer her, eller organiser din egen klimapilegrimsvandring.


Arranger en klimapilegrimsvandring!

Hovedaktiviteten under klimapilegrim er vandringer, korte eller lange. Du kan gå rundt kirka eller kvartalet om du vil. Det ligger forslag til materiell for både korte og lange vandringer under Ressurser --> Klimapilegrimsvandring. Man kan også være en klimapilegrim uten å være med på en vandring og uten å måtte telle skritt. Uansett hvilken type arrangement du organiserer håper vi du registrerer antall deltakere under Arrangementer, jo flere vi er jo mer påvirkningskraft har vi!


Tips til skaperverkets dag

Den norske kirke har tips til hva man kan gjøre om man vil markere skaperverkets dag. I 2019 håper vi mange vil koble sammen klimapilegrim-prosjektet med denne dagen. Som klimapilegrimer vil vi gjøre et oppbrudd med det vante, søke Gud for visdom til modige og gode veivalg. Vi vil gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politikken som skader jorda.


Hvorfor nå?

I år er året der Norge skal bestemme seg for et nytt klimamål, og det kan vi påvirke! Deltakerne på klimapilegrimsvandringer gir sin stemme med føttene. Skrittene fungerer som signaturer, og vil bli overrakt til regjeringen i september. Hvor mange skritt klarer vi sammen å ta før det? Husk å registrere arrangementene og rapportere inn skrittene på nettsiden.


Vis fram engasjementet på sosiale medier

Bruker du sosiale medier, bruk emneknaggen #klimapilegrim. Slik blir vi synlige for hverandre og for politikerne våre. Sammen kan vi forandre!

Lykke til!


Klimapilegrimsseilas Bodø til Nidaros 19.-29. juli

Postet 28/02/19

Vi inviterer til pilegrimsseilas 19.-29. juli fra Bodø til Trondheim

Pilegrimsreisene til Nidaros startet for snart 1000 år siden. Olavsskrinet lokket til seg store skarer av pilegrimer, de søkte helbredelse, fornyelse, bot og oppgjør, eller kanskje bare eventyr.

Langs kysten var det sjøveien som var pilegrimslei. Pilegrim i Nord har tatt denne leia i bruk igjen. Det er ei spennende lei! Naturen sjøl kaller oss til ettertanke og undring. Kysten har mye å fortelle, gammelt og nytt. Her har mennesker bodd i tusener av år og levd sitt liv avhengig av det naturen gav. Her er gamle kirker som hver og en er verd et besøk og peker med sine tradisjoner veien videre mot pilegrimsmålet: Nidaros. Her er også levende samfunn og menigheter som vi besøker.

Bli med på seilas med Klimapilegrim i sommer

Det starter i Bodø og vi besøker de gamle kirkestedene langs kysten mot Nidaros. Vi seiler den fantastiske Helgelandskysten med Hestmannen, Syvsøstrene og Torghatten. Kanskje går vi opp på Rødøyløva og lager kaffe med vann fra Olavskilden. I Trondheim går vi sammen med de andre pilegrimene til Olsokvake i vår vakre nasjonalkatedral Nidarosdomen.

Denne seilasen vil også være en del av Klimapilegrim, en nasjonal, tverrkirkelig folkebevegelse for klimarettferdighet. Vi seiler for en rettferdig norsk klimapolitikk, slag for slag. Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig. Derfor vil Klimapilegrim invitere til refleksjon over menneskers relasjon til skaperverket, til Gud og til hverandre. Sammen kan vi ta et slag i retning en mer bærekraftig verden. Vi vil også gjøre noe helt konkret  ved å samle inn penger til støtte for et prosjekt som hjelper folk i Vietnam som er utsatt for forandringer skapt av klimaendringene. Misjonsalliansen står for dette.

Vi seiler i et hav som er mer og mer forurensa av plast og vi vil også sette fokus på reint hav. Vi utfordrer menigheter og andre til å rydde i strandlinja og vi vil ta med oss plastbiter som er samlet i fjæra til tak på håpets katedral som bygges på Isengran i Fredrikstad.

Følg oss, eller bli med!

Seilasen kan følges i egen båt kortere eller lengre strekninger. Vi har også noen få plasser om bord på en av seilbåtene. Du kan også følge oss med offentlig transport kombinert med sykkel eller å gå.

For mer informasjon ta kontakt med pilegrimsprest Bernt Aanonsen: ba442@kirken.no eller mobil 95878967.

Full plan for å være pilegrim med offentlig transport ligger ute på våre hjemmesider: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/sor-hologaland/arbeidsomrader1/pilegrim/ Følg også med på Facebook https://www.facebook.com/pilegriminord/

Syklet for klimarettferdighet- Fra Oslo til Katowice på 6 dager

Postet 17/12/18

Søndag 2.desember satte Jonas Orset kursen fra Oslo mot klimatoppmøtet i Polen, på sykkel! Han har nå lagt 1400 km og en opplevelsesrik tur bak seg, både på veien og i ankomstbyen Katowice.

Etter en fin pilegrimsseremoni i Grønland kirke ledet av kapellan Sjur Atle Furali, startet Jonas og et følge på 4 andre syklister prologen på 19 km til Vinterbro. Å invitere til en felles start på 19 km var ikke tilfeldig. Dette var for å markere Oslo som miljøhovedstad i 2019. Fra Vinterbro gikk ferden alene videre til Fredrikstad. I Fredrikstad stoppet han innom Håpets Katedral, en katedral som skal romme alle religioner og som består av byggesteiner laget av plasten som vi mennesker har kastet i havet. Katedralen skal være et bevis på at vi kan forvandle noe vondt til noe godt.

Mandag 3.desember startet Jonas første ordentlige etappe fra Fredrikstad-Gøteborg på 250 km. Det ble en tøff etappe med mye regn, motvind og motbakker, men Jonas gjennomførte med godt mot. 

4.desember startet han på den andre etappen fra Gøteborg-Ystad, denne gangen med en distanse på 350 km. Denne turen ble ikke noe mindre tøff med to punkteringer og hagleskurer på veien. Jonas fikk hastverk med å rekke ferga som skulle ta han fra Ystad i Sverige over til Swinoujscie i Polen, men rakk den heldigvis!

Tredje etappe gikk fra byen Swinoujscie til Wiegje i Polen. På grusveier og brostein og så gjørmete skogsveier at han var på nippet til å ty til beina en periode, fullførte Jonas denne etappen på 250 km.

Fjerde etappe gikk så fra Wiegje til en liten landsby i Polen ved navnet Jonas. Jonas sier selv at denne etappen ble en ekstra prøvelse. Det regnet mye og ruta endte opp med å bli 25 km lengre enn planlagt. Desto bedre føltes det å komme frem til navnebror-landsbyen!

Jonas møter andre klimaspilegrimsyklister i Katowice/Per Ivar Våje
Jonas møter andre klimaspilegrimsyklister i Katowice
Per Ivar Våje

Fredag 7.desember kom Jonas endelig frem til Katowice. Der møtte han andre klimapilegrimer som hadde vandret 1500 km fra Roma og 1800 km fra tyske Bonn, via Berlin. Han møtte også flere som hadde tatt sykkelen fatt, blant annet noen som hadde syklet den 1200 km lange veien fra Venezia. Alle med et mål om å vise at vi trenger en mer abisiøs klimaavtale der rike land kutter mer av sine utslipp og gir mer til klimatilpasning i fattige land.

Sammen med 3000 mennesker ble det holdt en sterk markering gjennom gatene i Katowice lørdag den 8. desember. Søndag ble det også arrangert en flott økumenisk gudstjeneste i den store katolske katedralen i byen. Dette viser at vi som Klimapilegrimer i Norge ikke står alene, men vandrer videre sammen med pilegrimer fra hele verden for klimarettferdighet. 

Klimatoppmøtet i Katowice i Polen ga et blandet resultat. Det er positivt at regelverket for Parisavtalen nå er på plass. Det gir en mye større klarhet i hvordan Parisavtalen skal fungere i praksis. Nå må landene rapportere på sine klimakutt på den samme måten, noe som gjør det lettere å følge med og sammenligne. På den negative siden er det synd at regelverket ikke pålegger landene et sterkere krav om å oppskalere sine klimaambisjoner over tid. Den kampen må fortsatt tas nasjonalt i hvert enkelt land. I tillegg skulle vi gjerne sett et strammere regelverk for det som gjelder klimafinansiering. Denne kampen må også fortsette på hjemmebane, og vi forventer å se kraftig oppskalering av klimabistanden fra Norge i årene som kommer.

Vi oppfordrer derfor alle Klimapilegrimer til å bruke 2019 til å fortsette å vise våre politikere at det er mulig å redusere våre utslipp og samtidig finansiere utslippskutt i utviklingsland. Antall skritt som tas i 2019 bli overrakt til norske myndigheter i god tid før Norge skal vedta nye klimamål i 2020. Hvor mange nye skritt klarer vi sammen å ta før det?

/Per Ivar Våje
Per Ivar Våje

Vi gratulerer til slutt Jonas med vel gjennomført sykkeltur til Katowice og takker for at han ville sykle for Klimapilegrim og sette fokus på miljøvennlig transport! Og så gleder vi oss til å se hva det blir ut av sykkelturen han inviterte klima-og miljøminister Ola Elvestuen til å bli med på i 2019 😊

/Kent Erik Harridsleff
Kent Erik Harridsleff

Sykler 1300 km for klima

Postet 27/11/18

"Vi må bare åpne øynene, tørre å tenke nytt og ta mulighetene som er lagt foran oss".

Proffsyklisten Jonas Orset skal til FNs klimatoppmøte COP24 i Katowice i Polen. Mange av deltakerne velger å fly hit, men Jonas har bestemt seg for å sykle. Han vil bevise at det er mulig å velge et klimavennlig transportmiddel, selv om distansen totalt er 1300 km og kalenderen viser at vi er i advent. Han starter søndag 2.desember og planlegger å nå Katowice fredag 7. desember etter 5 døgn med nesten 25 mil om dagen.

Men hva er egentlig bakgrunnen for at han ønsker å gjennomføre denne ekstreme sykkelturen? Vi har møtt Jonas og stilt han noen spørsmål. 

Først må vi begynne med begynnelsen. Hvor lenge har sykkel vært en interesse for deg? Når visste du at du ønsket å bli proffsyklist?

Jeg har alltid elsket å være aktiv, og å kunne leve av å være i bevegelse har alltid vært en drøm. Da jeg var 15 år brukte jeg konfirmasjonspengene på å kjøpe min første landeveissykkel og opplevde en unik frihetsfølelse. Derifra har syklingen blitt en stadig større del av livet mitt og jeg ønsker at andre skal få oppleve denne sykkelgleden.

Når begynte du å interessere deg for klimasaken?

Forvalteransvaret har alltid ligget mitt hjerte nært, og når jeg tilbringer mange timer hver dag utendørs opplever jeg stadig hvordan naturen blir påvirket av vår menneskelige atferd. Søppel langs veiene, dårlig luft og stadig mer ekstremvær er med å skape utfordringer for en sunn og god fremtid. Å være ute i rene og gode omgivelser er noe jeg tror vi alle har veldig godt av, både fysisk og psykisk. Om flere sykler og går tror de vil oppleve aktivitetsglede, redusert stress og økt tilfredshet.

Da jeg ble konfrontert med utfordringene verdens fattigste står ovenfor ble klimaproblematikken enda mer virkelig, og vi må handle nå. I 2017 opprettet en kamerat og jeg Green Cycling Norway som jobber med å få flere til å sykle både for klimaet, helse og glede.

Hvordan kom du på å gjennomføre denne planlagte turen på 1300 km fra Oslo-Katowice?

Da jeg ble utfordret av Klimapilegrim til å sykle til Katowice var dette noe jeg umiddelbart hadde lyst å gjøre. Jeg håper det kan være med å inspirere flere til å sykle. Kan jeg sykle 1300 km på vinterføre så kan man i alle fall velge sykkelen når man skal til butikken en fin sommerdag.

I tillegg liker jeg tanken på å gjennomføre en «pilegrimsvandring.» En slik utfordrende tur er med å rydde i tankene og du finner flyten. Det høres kanskje rart ut, men langvarige fysiske anstrengelser er en indre reise og skaper en bevissthet for hva som er viktig i livet.

Hva planlegger du å gjøre på veien?

Etter en kort felles sykkeltur på 19 kilometer der alle er velkomne til å være med setter jeg kursen til Fredrikstad og Håpets katedral. Dette er et åndelig symbolbygg av innsamlet plast fra havet i regi av Borg biskop og bispedømmeråd. Deretter vil jeg sykle til Gøteborg Stift og Den svenske kirkan. Det blir derifra nye mil til Ystad og ferge over Østersjøen. Så venter 600 km gjennom Polen på røffe veier og kaldt innenlandsklima før vi blir tatt i mot på en mottakssermoni i Katowice.

Hva betyr prosjektet klimapilegrim for deg?

Klimapilegrim er et flott initiativ til å engasjere det norske folk til å utforske vår vakre natur og bli bevisst på hvordan vi kan ivareta miljøet. Det er i tillegg en god måte å bli inspirert til å vandre eller sykle, som i tillegg er supert for den psykiske og fysiske folkehelsen. Turene kan være et sosialt høydepunkt i en teknologisk verden og en fin arena for å skape interesse for klimautfordringene.

Hva er din oppfordring til norske politikere i forkant av klimatoppmøte i Polen?

Jeg håper politikerne kan se at ingen utfordringer er for store. Det er ikke umulig å velge klimavennlig transport selv om distansen er 1300 km og det er vinterføre. Vi må bare åpne øynene, tørre å tenke nytt og ta mulighetene som er lagt foran oss.

Vi ønsker en sunn, ren og god fremtid for alle.

Helt slutt. Hvis noen skulle ønske det, er det lov for andre å henge seg på deler av turen til Katowice?

Absolutt, det er veldig hyggelig. Det blir en åpningsseremoni søndag 2.desember kl 12.30 utenfor Grønland kirke. Blir gjerne med på gudstjeneste i Grønland kirke først kl.11.00. Deretter blir det felles sykling de første 19 km for å symbolisere Oslo som Miljøhovedstad 2019. Ruten publiseres i løpet av uken, og vi vil dele «live tracking» fra syklingen.

Så det er bare å ta kontakt om du har anledning til å bli med på noen kilometer også underveis til Polen. Vi håper også å få med ryttere på en avslutningsetappe de siste 19 km inn mot Katowice.

Vi ønsker Jonas og teamet hans en riktig god tur og håper på et godt klimatoppmøte i Polen!

Du kan følge med på sykkelturen på sosiale medier:

Følg på facebook: https://www.facebook.com/events/265223294167844/

Instagram: Jonas Orset

Facebook-side: Jonas Orset, Klimapilegrim

Markering for klimarettferdighet 10.november

Postet 15/11/18

«Nå vet vi. Vi har ingen unnskyldning til å la være å ha en ambisiøs klimapolitikk»

Det var budskapet fra stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) til de 120 klimapilegrimene og miljøengasjerte som lørdag 10.november samlet seg til en markering for klimarettferdighet foran Stortinget i Oslo. Mange trosset regnværet og deltok også på en klimapilegrimsvandring gjennom inter-religiøst klimanettverk i forkant av markeringen.

/

Foto: Silje Thoen

Det ble holdt sterke appeller fra blant annet biskop i Oslo, Kari Veiteberg, som snakket om Kirkens ansvar for å fremme klimarettferdighet, Imam Hamid Farooq, Muditadevi Bente Kjønstad og Lehmber Sing Dahia som fortalte om hvordanansvaret for jorda henger sammen med tro og livssyn og Jon Ragne Bolstad fra Misjonsalliansen fortalte om deres arbeid i Vietnam og om hvordan menneskene der blir direkte rammet av klimaendringene. I tillegg til apellen fra Stefan Heggelund (H) tok også stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) til orde for at vi må kutte mer på hjemmebane, i tillegg til det Norge allerede gjør ute.

/

Foto: Silje Thoen

I tillegg fikk vi et sterkt dansenummer fra elever på Jessheim danseskole, og Vaaje avsuttet med fin musikk.

/

Foto: Silje Thoen

Takk til alle som møtte opp. Vi i Klimapilegrim er fylt med pågangsmot og vilje foran et nytt klimatoppmøte i Polen i desember der vi skal jobbe for at verdens ledere kommer sammen om en mer rettferdig klimapolitikk! 

Bli med på markering for klimarettferdighet og klimavandring 10. November

Postet 16/10/18

Lørdag 10. november samles klimapilegrimer og miljøengasjerte mennesker foran Stortinget for å kreve en rettferdig norsk klimapolitikk. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå krever vi at den må følges opp med handling. Både i Norge og i resten av verden. Blir du med?

På klimatoppmøtet i Polen i desember skal våre ledere diskutere hva som skal til for at verden skal lykkes med målene i Paris-avtalen. Norge må reise til Polen med en god dose ambisjoner i kofferten, og vi skal både heie fram og utfordre klima og miljøminister Ola Elvestuen på veien dit.

Bli med på markeringen og krev en rettferdig norsk klimapolitikk med mindre utslipp og mer penger til grønne løsninger.

Program:

- Åpning v/Klimapilegrim og Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

- Appell ved Biskop i Oslo Kari Veiteberg 

- Appell representanter fra Interreligiøst Klimanettverk v/ Hamid Farooq, Muditadevi Bente Kjønstad og Lehmber Sing Dahia 

- Dansenummer fra Jessheim danseskole

- Appell fra Jon Ragne Bolstad (Misjonsalliansen)

- Appell fra Åsmund Aukrust (Ap) og Stefan Heggelund (H), fra energi -og miljøkomiteen

- Musikk fra Vaaje

Programledere er Marie Tangen Olafsen (klima-og miljøutvalget Changemaker) og Kristian Møller Krystad (klimautvalget KFUK-KFUM Global).  

Vi håper å se så mange som mulig foran Stortinget denne lørdagen. Vi deler ut boller, kaffe og kakao😊 

Interreligiøs vandring

I forkant av markeringen vil det også bli arrangert en interreligiøs klimavandring som starter i Grønland kirke kl.12.00. Kirken er åpen fra kl.11.30 hvor det blir suppe og tid til å mingle. Fra Grønland går vandringen videre til Islamic Cultural Centre (ICC-moskeen) og deretter til St. Olav katolske domkirke. Underveis får vi får korte appeller fra Holistisk forbund og Oslo Buddhistsenter. Klimamarsjen ender opp foran Stortinget til klokken 14. 

Bli med på denne vandringen og husk at du kan registrere skrittene dine her på klimapilegrim.no. Sammen er vi mange, sammen kan vi forandre. Hvert skritt teller! Dette kan være en fin mulighet til å samle menigheten og gjøre noe sammen for klimaet.  

Du kan lese mer om arrangementet og holde deg på Facebook: https://www.facebook.com/events/290249548478728/

Vi håper å se deg på pilegrimsvandring og klimamarkering 10. november!

Sees vi på Rettferdskonferansen 9. og 10. november?

Postet 11/10/18

Klimapilegrim skal på Rettferdskonferansen. Skal du?

Klima er ett av de sentrale temaene når folk møtes på den splitter nye satsningen Rettferdskonferansen 9. november! Statsminister Erna Solberg, biskop Ingeborg Midttømme, Henrik Syse og Changemaker-leder Embla Regine Mathisen er noen av de mange dyktige bidragsyterne som kommer fra både innland og utland. Det blir et spennende og variert program med panelsamtaler, praktisk orienterte workshops, og korte innlegg fra en rekke dyktige og inspirerende mennesker i «Ted-talk-stil».

Rettferdskonferansen markerer startskuddet på en voksende, tverrkirkelig fellesbevegelse for rettferdighet. Intiativtakerne sier følgende om hva du kan forvente: «Vi ønsker å dele de erfaringene som kristne aktører og andre har gjort seg med å fremme rettferdighet rundt om i verden. Samtidig vil vi utfordre og utruste deg, kirken din eller organisasjonen du tilhører til å fremme rettferdighet, ikke bare i ord, men i handling - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er på tide å gjøre noe. Vi håper du er med oss!»

Konferansen retter seg mot:

- Tilsatte og frivillige i lokale menigheter, på regionalt og sentralt nivå.

- Tilsatte og frivillige i organisasjoner som arbeider med de temaene som Rettferdskonferansen fokuserer på, deriblant diakonale-, misjons-, bistands- og rettighetsorganisasjoner.

- Alle andre som er interesserte i temaene.

Se hele programmet og meld deg på nå: rettferdskonferansen.no.

NB: Dagen etter, 10. november blir det en storslått markering av Klimapilegrim! Vi kommer tilbake med mer informasjon, men sett av datoen nå! Du kan blant annet se frem til en interreligiøs klimavandring, og klimamarkering foran Stortinget i Oslo kl. 14!

Barnas Turklubb på Averøya går for klima

Postet 20/09/18

Søndag 9.september møtte 53 store og små opp klare til å være klimapilegrimer. Turklubben vandret 6 km i fint vær.

Ordfører på Averøya, Ingrid Ovidie Rangønes, var blant dem så ville være med på pilegrimsferd denne søndagen. «Dette hørtes så spennende ut, og klima er noe jeg er veldig opptatt av» sier Rangønes.  

Før avgang ble det holdt en innledning fra Bente Hjertenæs i Kirkens Nødhjelp om hva det vil si å være pilegrim og om vannsituasjonen i verden er i dag. Deretter fikk alle som ville en skritteller i lomma. 

Millioner av barn og unge må hver dag gå timevis og bære tungt for å hente vann til familien sin. For å kjenne litt på kroppen hvordan det føles ble det tatt med tre store dunker med vann på turen. Det er tungt å bære vann, og det tok ikke lang tid før mange av pilegrimene gjerne ville slippe å bære vanndunkene lenger. 

/

Det var lagt inn stopp underveis i turen; for å hvile og slukke tørsten, og for små inspirasjons-bolker om hvordan man kan være klimapilegrim, forteller Hjertenæs: 

“I den første bolken snakket vi om hvor viktig det er å plukke opp søppel. Visste du at en plastpose blir liggende minst 20 år før den går i oppløsning? I en annen bolk ble det snakket om hvordan det vi gjør her i Norge påvirker mennesker og natur i hele verden. Vi har bare en klode og ett hav, og vi må fortelle politikerne våre at det er NÅ de må legge en plan for å kutte klimautslippene som ødelegger jorda vår.” 

Til sammen ble det vandret ca 461.000 skritt. Det har blitt registrert på klimapilegrim.no. Hjertenæs’ oppfordring er klar “Vi oppfordrer alle andre turklubber for små og store til å gjøre det samme. Sammen kan vi gå for et mer rettferdig klima, og sammen kan vi rope så politikerne må høre og handle!”

Foto: Anne Kristine Futsæter Eide

/

Vi må fortsette vandringen

Postet 20/09/18

Vi står ved et veiskille. Et ubehagelig et. Som klimapilegrimer ønsker vi å gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda.

Nå vandrer vi videre i solidaritet med de som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt, og vi vandrer for å få våre ledere til å handle. For det må handles. Nå.

Temperaturøkning

I 2015 ble verdens ledere enige om sterke klimamål i Paris-avtalen. De ble enige om å begrense temperaturøkningen til 2 grader celsius, helst under 1,5 grader celsius for å unngå de verste konsekvensene. De ble også enige om at alle må kutte drastisk i sine egne utslipp, og at det må skje raskt. For å lykkes må alle land gjøre mye mer enn det de gjør i dag. Dette gjelder også Norge. Og det kan vi få til, hvis vi og våre ledere vil.

Enigheten i Paris gir håp, men stiller oss også overfor en stor oppgave. Et nullutslippssamfunn, som sikrer livsgrunnlaget til verdens mest sårbare mennesker, krever innsats fra både oss og våre politiske ledere. Resultatet av den globale klimainnsatsen blir ikke bedre enn summen av innsatsen til alle land og alle sektorer i samfunnet. Våre ledere må gå foran og tørre å sette så ambisiøse klimamål som trengs. De må legge til rette for at vi alle blir en del av det store grønne skiftet.

Utslipp går opp

Som nordmenn er vi vant til å høre politikere som kappes om å snakke om hvor viktig det er å løse klimakrisen. Ser vi derimot på de siste 30 årene - like lenge som vi med sikkerhet har visst at klimaendringene er menneskeskapt - har de norske utslippene gått opp. Ikke ned, som i de fleste andre land i Europa. Svaret vi får hvis vi spør, er at det hadde sett enda verre ut uten de tiltakene vi allerede har innført. Litt bedre enn verst er ikke godt nok.

Ifølge Climate Action Tracker kan vi havne på 3 grader celsius oppvarming dersom alle land setter samme klimamål som Norge. Det vil bety katastrofe for kloden, artene og økosystemene. For fattige mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen av alt annet. Flere tvinges på flukt for å berge livet. Dette er mennesker som har særdeles liten del av skylden for de klimaendringene de nå opplever.

Som kirkelige organisasjoner ser vi denne urettferdigheten i klimaendringene og trusselen mot skaperverket, og krever handling fra de med makt og mulighet til å stanse klimaendringene. Som klimapilegrimer tar vi derfor beina fatt for å få våre ledere til å handle.

Vi går for handling

Vi startet vår klimapilegrimsvandring i 2015. Da vandret millioner av mennesker mot Paris - for en rettferdig klimaavtale. Og det fikk vi. I Norge gikk vi fra Nordkapp i nord til svenskegrensa i sør, og til sammen tok skrittene oss en og en halv gang rundt jordkloden. Globalt stod millioner av mennesker - mobilisert av trosbaserte aktører - bak kravet. Det viste oss at sammen er vi mange, og sammen kan vi forandre.

Kirker verden over har fortsatt vandringen, og nå inviterer vi deg til å bli med og gå. Vi lever i et rikt land med høye utslipp av klimagasser per innbygger. Dette medfører både et ansvar og en mulighet. I 2020 skal norske myndigheter bestemme seg for et nytt klimamål for tiåret foran oss. Det er her vi fester blikket vårt. Vi går for å vise våre ledere at vi er mange som ønsker det samme, og for å gi dem den tydelige beskjeden de trenger å høre: Norge må sette seg et sterkere klimamål.

Vi går for at Paris-avtalen skal være verdt mer enn papiret den er skrevet på. Paris var et viktig mål, men også en startstrek. Vi må sikre at oppfølging av målene viser seg i konkret nasjonal politikk. Vi går for at våre ledere skal vise vei, tørre å sette seg høye nok mål og vise mot. Vi går for å vise at vi er med, og villige til gjøre oppbrudd med de forbruksmønstrene og den politikken som skader jorda.

Håpsbevegelse

Vi går for å vise at kirkene er en stor håpsbevegelse. Som klimapilegrimer viser vi det i bønn, vandring og handling. Vi går sammen på tvers av kirketilhørighet, livssyn, politisk ståsted og rolle i samfunnet. Vi går for å knytte kirker og andre helligsteder, gjenbruksbutikker og forsamlingshus sammen i et nettverk av vandringer over hele landet. Og vi trenger at du blir med oss å gå. Klimapilegrimsvandring kan du gå både i nærmiljøet, sammen med menigheten etter gudstjeneste, fra kirke til kirke, på sommerstevne, på fjellet, i skogen eller langs kyststien. Hvis du skal på pilegrimsvandring i sommer kan du gå den i klimaets navn. Slik er du med og gir din stemme - med føttene.

Skrittene fra klimapilegrimsvandringen kan du registrere på klimapilegrim.no. Det fungerer som en slags signatur. Hvor mange ganger rundt jordkloden klarer vi sammen å gå før Norge skal sette sitt nye klimamål? Jo flere vi er, jo flere skritt, og jo sterkere blir vår stemme.

Vi vet hvilken vei vi må ta i det veiskillet vi nå står. Og vi skal dytte og heie fram våre politikere til å gjøre det samme. Bli med oss å ta det neste skrittet - på vei mot klimarettferdighet!

Terje Aadne, generalsekretær i Det norske Baptistsamfunn og styreleder i Norges Kristne Råd

Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen

Bernt I. Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme

Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder i KFUK-KFUM Global

Knut Hallen, daglig leder i SMM - Samarbeid Menighet og Misjon

Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge

Øyvind Helliesen, tilsynsprest i Metodistkirken i Norge

Jeffrey Huseby, generalsekretær i NMS, Det Norske Misjonsselskap

Margrete Kvalbein, daglig leder i Korsvei

Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær i Normisjon

Fader Olav Lerseth, sokneprest i Hellig Halvard ortodokse menighet

Øystein Magelssen, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM

Ingeborg Midttømme, biskop i Møre, Den norske kirke

Knut Refsdal, generalsekretær i Norges kristne Råd

Raag Rolfsen, direktør i Areopagos

Lisa Sivertsen, lonstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Hilde Skaar Vollebæk, generalsekretær i Stefanusalliansen

Jarle Skullerud, synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Elisabeth Laura Walmann, fungerende generalsekretær i Digni

Heidi Westborg Steel, generalsekretær i HimalPartner

Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet, Den norske kirke


Denne kronikken ble først publisert i avisen Vårt Land 28. juni 2018.

Å gå for andre

Postet 21/06/18

På verdas flyktningedag vandrar vi i solidaritet med dei som flyktar fra krig og klimaendringar.

Den 20. juni er FNs Internasjonale Flykningedag. I fjor tok Øvre Telemark prosti til å markere denne dagen. I år var staden Evju Bygdetun i Sauherad. 

Seksti menneske frå mange nasjonar og mange stader (Vinje, Seljord, Kviteseid, Bø, Sauherad og Tinn) samla seg for å høyre appell frå Ragnhild Toyomasu frå Kirkens Nødhjelp.

Den siste FN statistikken fortel om 68 millionar menneske på flukt. Mykje skuldast krig, men det er og ei tydeleg auka grunna klimaendringane. Difor var dagen også et Klimapilegrimarrangement. Ei slik vandringa endrar ikkje situasjonen for verdas flykningar, men det gjer kan hende noko med dei som går!

Dagen vart avslutta med ei pilegrimsvandring mot Nes kyrkje, og ein orgelkonsert over dagens tema ved Bruno Hagemann. 

Her kan du finne tips til andre klimapilegrimsaktivitetar. Du kan også registrere eit arrangement.

Foto: Håvard Bjelland - Kirkens Nødhjelp

/

Klimapilegrimer langs Akerselva

Postet 07/06/18

Mange feirer skaperverkets dag i disse dager. Noen menigheter arrangerer Klimapilegrimsvandringer.

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menigheter arrangerte vandring langs Akerselva sist søndag. Her var ingredienser som bønn, plastplukking og quiz. De satte fokus både på menighetens misjonsprosjekt i Mekong og på plast og klimaendringer som lokale og globale utfordringer. Oppfordringen var: Bli med å be – vandre – handle!

Dette er en spennende måte å blåse liv i misjons- og klimaengasjementet samtidig, og kan inspirere andre til å gjøre noe tilsvarende i sine menigheter. Registrer arrangementet ditt her.

Klimapilegrim

Klimapilegrim startet som en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for en rettferdig klimaavtale i Paris i 2015. Bare i Norge vandret klimapilegrimer til sammen en og en halv gang rundt jordkloden! Etter 2015 fortsetter vandringen mot en rettferdig norsk klimapolitikk. Paris-avtalen var en viktig seier, og startstreken for et arbeid som ligger foran. Nå må jobben gjøres her hjemme for at norsk klimapolitikk blir ambisiøs nok til å nå målene i klimaavtalen.

Klimepilegrim vil også være tema på Olavsfestdagene og Arendalsuka i sommer, og det er flere muligheter til å engasjere seg i høst og særlig i 2019.

Som i 2015 vil det også i år være mulig å registrere vandringer og antall mennesker som deltar. Det gjøres på hjemmesiden til Klimapilegrim. Før registreringen kommer på plass, kan man kontakte styringsgruppa direkte, kontaktinformasjon til personene står lenger nede i artikkelen.

Inspirasjon

Så la dere gjerne inspirere av menighetene i Oslo, og kombiner for eksempel søppelplukking med å informere og engasjere rundt et grønt prosjekt.

Og ta gjerne med den gamle pilegrimsbønnen til St. Birgitta, fra 1300-tallet: "Herre vis meg din vei og gi meg vilje til å gå den!"

Les mer om Akerselva-vandringen her 

Gi din stemme med føttene

Postet 02/05/18

Parisavtalen gir håp, og stiller oss ovenfor en enorm oppgave

En og en halv gang rundt jordkloden

Klimapilegrim startet som en kampanje i 2015, en stor, tverrkirkelig mobilisering i Norge for klimarettferdighet. Det var året verdens ledere skulle møtes i Paris og enes om en internasjonal klimaavtale. Gjennom pilegrimsvandringer over hele landet inviterte Klimapilegrim deltakerne til refleksjon over vårt ansvar for å ta vare på skaperverket, og utfordret dem til å være med og mobilisere for å stanse klimaendringene. 

Målet var å påvirke norske beslutningstakere til å ta vårt ansvar for klimaendringene på alvor og bidra til en rettferdig klimaavtale i Paris. Det var også en folkebevegelse om å gå foran og vise vei for et bærekraftig og grønnere liv. I 2015 gikk, syklet, padlet, seilte og toget tusenvis av mennesker fra Nordkapp til Paris for en rettferdig klimapolitikk. Bare i Norge tok det oss til sammen 1 1/2 gang rundt jordkloden! Vandringene var en del av en stor internasjonal kampanje. 

Neste skritt mot klimarettferdighet

I Paris fikk vi en klimaavtale som gir håp, og som stiller verdens befolkning ovenfor en enorm oppgave. Verdens ledere ble her enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 °C, helst ned til 1,5 °C. Allerede har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med ca 1 °C. Arter og økosystem trues mer enn noen gang. For fattige mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen av de kriser de allerede kjemper mot. Mennesker tvinges på flukt for å berge livet.

Skal målene i Paris-avtalen nås må alle land sette seg høyere klimamål enn det de har i dag. Dette gjelder også Norge. Skulle alle land hatt samme ambisjon som Norge ville verden gått mot en oppvarming på minst 3 °C. Det betyr katastrofe for kloden, artene og økosystemene. Vårt krav er derfor; «Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger til klimatiltak i utviklingsland».

Fra Paris til Polen – og videre

Vi er inne i en avgjørende tid for verdens klima. På klimatoppmøtet i Polen i desember 2018 skal verden gjøre opp klimaregnskapet. Alle land må her vurdere om sine nasjonale klimaplaner er ambisiøse nok for å nå målene i Paris-avtalen. Ifølge FNs utregninger er summen av lands innmeldte mål kun 1/3 av det som trengs for å holde temperaturen under 2 °C. 

Norge skal som alle andre land levere inn sitt endelige klimamål tidlig i 2020. Igjen er vi avhengig av at norske ledere viser vei og velger å kjempe for høyere ambisjoner. De må dra på klimatoppmøtet i Polen i 2018 og vise vilje til å sette seg høyere mål. Dette må resultere i et styrket klimamål for norsk politikk for tiåret foran oss. 

Bli en klimapilegrim - gi din stemme med føttene

Paris var startstreken. Nå må vi gå sammen og heie, oppmuntre og dytte våre politiske ledere til å ta det neste skrittet.

Som klimapilegrim gir du din stemme med føttene. Skrittene fungerer som signaturer - for et høyere norsk klimamål. I løpet av 2019 kommer Norge til å bestemme seg for et nytt klimamål. Antall skritt som tas fram til det vil bli overrakt til norske myndigheter i god tid før Norge skal vedta nytt klimamål i 2020. Hvor mange nye skritt klarer vi sammen å ta før det? Se mer om hva du kan gjøre her.

Kirkene er en stor håpsbevegelse. La oss vise det i bønn, vandring og handling! La oss legge til rette for gode samtaler og refleksjon over hva vi er med på å gjøre med Guds skaperverk og hvordan mennesker rammes allerede nå av den livsstilen vi er en del av. La oss møtes på tvers av kirketilhørighet, livssyn, politisk ståsted og rolle i samfunnet.

Den klima- og miljøkrisen vi står ovenfor er ikke løst med en signatur på en internasjonal avtale. Summen av våre små og store handlinger kan bidra til å skape store ringvirkninger. Alle kan bidra der de er. Sammen er vi mange, sammen kan vi forandre. Bli med oss å ta det neste skrittet –på vei mot klimarettferdighet! 

Tidslinje

 • 2018
  Klimatoppmøtet i Polen i desember. Verden gjør opp klimaregnskapet. Norske må her vise vilje til å sette seg høyere klimamål.
 • 2019
  Et viktig år for å klima- og miljøengasjement. Vi må vise at vi er mange i Norge som er villige til å ta det neste skrittet mot klimarettferdighet, og at vi krever det samme av våre ledere. Stortinget og regjeringen kommer til å bruke 2019 på å diskutere og vedta det norske klimamålet.
 • 2020
  Alle land leverer inn sitt endelige klimamål under Parisavtalen i FN tidlig 2020.

Klimapilegrim lever videre

Postet 02/05/18

Hvordan kan kirkene og de kirkelige organisasjonene gå i front i klima- og miljøkampen?

I april møttes nye og gamle klimapilegrimer for å tenke sammen om hvordan vi kan ta neste skritt i klima- og miljøkampen, med kirkene og kirkelige organisasjoner i front. Over 40 oppmøtte kom med innspill, tips og triks. Se program og filmopptak lenger ned. 

Klimapilegrim startet som en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for en rettferdig klimaavtale i Paris i 2015. Bare i Norge vandret vi til sammen en og en halv gang rundt jordkloden! Vi tar nå det neste skrittet og fortsetter vandringen mot en rettferdig norsk klimapolitikk. Parisavtalen var en viktig seier, og startstreken for et arbeid som ligger foran oss. Nå må vi gjøre jobben her hjemme for at norsk klimapolitikk blir ambisiøs nok til å nå målene i klimaavtalen.

Det vil i løpet av våren komme mer informasjon om hvordan man kan engasjere seg som klimapilegrim i tiden framover. 2018 og 2019 blir spesielt viktige år for å løfte klima på dagsorden – og da må vi jobbe sammen! 

Kirkene er en stor håpsbevegelse. La oss vise det i bønn, vandring og handling! Som klimapilegrimer ønsker vi å gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda. Vi vandrer i solidaritet med de som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt, og vi vandrer for å få våre ledere til å handle.

Her kan du se opptak fra nettverksmøtet:

 • 00:00
  Velkommen v/ Janne Dale Hauger, koordineringsgruppen for Klimapilegrim
 • 02:50
  Velkommen v/Oslo bispedømme
 • 05:50
  Kirkenes samfunnsengasjement og hvorfor vi må være i front på miljø- og klimaspørsmål
 • 06:00
  Kristin Gunnleiksrud Raaum, leder Kirkerådet
 • 12:30
  Knut Refsdal, generalsekretær Norges Kristne Råd
 • 20:50
  Hvordan mobilisere for klimarettferdighet. Erfaringer fra Klimapilegrim 2015
 • 21:30
  Tuva Krogh Widskjold, leder i Changemaker
 • 25:00
  Sigmund Gulliksrud, Haugerud og Østre-Aker menighet
 • 29:00
  Idun Moe, Frikirken og koordinator for Klimapilegrim i 2015
 • 31:20
  Hva betyr klimaavtalen fra Paris, og hva blir neste skritt? Ingrid Aas Borge, Kirkens Nødhjelp

Hva skjedde med Klimapilegrim i 2015?

Postet 02/05/18

Se alt vi fikk til - bli inspirert

Hvordan ble kampanjen organisert? Hvem var med? Hva ble oppnådd? Hva gikk bra og hva gikk mindre bra? Var det nyttig å samarbeide med så mange ulike aktører? Hva kan vi lære av erfaringene fra denne kampanjen? Hva kan vi ta med oss i videre arbeid?

Dette og mye mer kan du få et innblikk i ved å lese rapporten fra kampanjen

Du kan også se en liste over alle arrangementene her.

Klimapilegrim 2015 har utvilsomt satt spor etter seg. Sammen løftet vi klimaengasjementet i folks bevissthet. Sammen vandret vi en og en halv gang rundt jorda, bare i Norge! Sammen med klimapilegrimer over hele verden leverte vi 1,8 millioner underskrifter til FNs klimaforhandlere! Sammen har religiøse ledere blitt sett og hørt langt utenfor egne rekker. Sammen har vi bidratt til en ny rettferdig og ambisiøs klimaavtale som gir retning og håp for den verden vi alle deler. Sammen har vi startet en vandring mot en grønnere framtid. Klimapilegrim 2015 var en kampanje, men vandringen fortsetter. Blir du med?

© Klimapilegrim 2015 — 2024