Å gå for andre

Postet 21/06/18

På verdas flyktningedag vandrar vi i solidaritet med dei som flyktar fra krig og klimaendringar.

Den 20. juni er FNs Internasjonale Flykningedag. I fjor tok Øvre Telemark prosti til å markere denne dagen. I år var staden Evju Bygdetun i Sauherad. 

Seksti menneske frå mange nasjonar og mange stader (Vinje, Seljord, Kviteseid, Bø, Sauherad og Tinn) samla seg for å høyre appell frå Ragnhild Toyomasu frå Kirkens Nødhjelp.

Den siste FN statistikken fortel om 68 millionar menneske på flukt. Mykje skuldast krig, men det er og ei tydeleg auka grunna klimaendringane. Difor var dagen også et Klimapilegrimarrangement. Ei slik vandringa endrar ikkje situasjonen for verdas flykningar, men det gjer kan hende noko med dei som går!

Dagen vart avslutta med ei pilegrimsvandring mot Nes kyrkje, og ein orgelkonsert over dagens tema ved Bruno Hagemann. 

Her kan du finne tips til andre klimapilegrimsaktivitetar. Du kan også registrere eit arrangement.

Foto: Håvard Bjelland - Kirkens Nødhjelp

/

Klimapilegrimer langs Akerselva

Postet 07/06/18

Mange feirer skaperverkets dag i disse dager. Noen menigheter arrangerer Klimapilegrimsvandringer.

Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menigheter arrangerte vandring langs Akerselva sist søndag. Her var ingredienser som bønn, plastplukking og quiz. De satte fokus både på menighetens misjonsprosjekt i Mekong og på plast og klimaendringer som lokale og globale utfordringer. Oppfordringen var: Bli med å be – vandre – handle!

Dette er en spennende måte å blåse liv i misjons- og klimaengasjementet samtidig, og kan inspirere andre til å gjøre noe tilsvarende i sine menigheter. Registrer arrangementet ditt her.

Klimapilegrim

Klimapilegrim startet som en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for en rettferdig klimaavtale i Paris i 2015. Bare i Norge vandret klimapilegrimer til sammen en og en halv gang rundt jordkloden! Etter 2015 fortsetter vandringen mot en rettferdig norsk klimapolitikk. Paris-avtalen var en viktig seier, og startstreken for et arbeid som ligger foran. Nå må jobben gjøres her hjemme for at norsk klimapolitikk blir ambisiøs nok til å nå målene i klimaavtalen.

Klimepilegrim vil også være tema på Olavsfestdagene og Arendalsuka i sommer, og det er flere muligheter til å engasjere seg i høst og særlig i 2019.

Som i 2015 vil det også i år være mulig å registrere vandringer og antall mennesker som deltar. Det gjøres på hjemmesiden til Klimapilegrim. Før registreringen kommer på plass, kan man kontakte styringsgruppa direkte, kontaktinformasjon til personene står lenger nede i artikkelen.

Inspirasjon

Så la dere gjerne inspirere av menighetene i Oslo, og kombiner for eksempel søppelplukking med å informere og engasjere rundt et grønt prosjekt.

Og ta gjerne med den gamle pilegrimsbønnen til St. Birgitta, fra 1300-tallet: "Herre vis meg din vei og gi meg vilje til å gå den!"

Les mer om Akerselva-vandringen her 

Gi din stemme med føttene

Postet 02/05/18

Parisavtalen gir håp, og stiller oss ovenfor en enorm oppgave

En og en halv gang rundt jordkloden

Klimapilegrim startet som en kampanje i 2015, en stor, tverrkirkelig mobilisering i Norge for klimarettferdighet. Det var året verdens ledere skulle møtes i Paris og enes om en internasjonal klimaavtale. Gjennom pilegrimsvandringer over hele landet inviterte Klimapilegrim deltakerne til refleksjon over vårt ansvar for å ta vare på skaperverket, og utfordret dem til å være med og mobilisere for å stanse klimaendringene. 

Målet var å påvirke norske beslutningstakere til å ta vårt ansvar for klimaendringene på alvor og bidra til en rettferdig klimaavtale i Paris. Det var også en folkebevegelse om å gå foran og vise vei for et bærekraftig og grønnere liv. I 2015 gikk, syklet, padlet, seilte og toget tusenvis av mennesker fra Nordkapp til Paris for en rettferdig klimapolitikk. Bare i Norge tok det oss til sammen 1 1/2 gang rundt jordkloden! Vandringene var en del av en stor internasjonal kampanje. 

Neste skritt mot klimarettferdighet

I Paris fikk vi en klimaavtale som gir håp, og som stiller verdens befolkning ovenfor en enorm oppgave. Verdens ledere ble her enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 °C, helst ned til 1,5 °C. Allerede har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med ca 1 °C. Arter og økosystem trues mer enn noen gang. For fattige mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen av de kriser de allerede kjemper mot. Mennesker tvinges på flukt for å berge livet.

Skal målene i Paris-avtalen nås må alle land sette seg høyere klimamål enn det de har i dag. Dette gjelder også Norge. Skulle alle land hatt samme ambisjon som Norge ville verden gått mot en oppvarming på minst 3 °C. Det betyr katastrofe for kloden, artene og økosystemene. Vårt krav er derfor; «Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger til klimatiltak i utviklingsland».

Fra Paris til Polen – og videre

Vi er inne i en avgjørende tid for verdens klima. På klimatoppmøtet i Polen i desember 2018 skal verden gjøre opp klimaregnskapet. Alle land må her vurdere om sine nasjonale klimaplaner er ambisiøse nok for å nå målene i Paris-avtalen. Ifølge FNs utregninger er summen av lands innmeldte mål kun 1/3 av det som trengs for å holde temperaturen under 2 °C. 

Norge skal som alle andre land levere inn sitt endelige klimamål tidlig i 2020. Igjen er vi avhengig av at norske ledere viser vei og velger å kjempe for høyere ambisjoner. De må dra på klimatoppmøtet i Polen i 2018 og vise vilje til å sette seg høyere mål. Dette må resultere i et styrket klimamål for norsk politikk for tiåret foran oss. 

Bli en klimapilegrim - gi din stemme med føttene

Paris var startstreken. Nå må vi gå sammen og heie, oppmuntre og dytte våre politiske ledere til å ta det neste skrittet.

Som klimapilegrim gir du din stemme med føttene. Skrittene fungerer som signaturer - for et høyere norsk klimamål. I løpet av 2019 kommer Norge til å bestemme seg for et nytt klimamål. Antall skritt som tas fram til det vil bli overrakt til norske myndigheter i god tid før Norge skal vedta nytt klimamål i 2020. Hvor mange nye skritt klarer vi sammen å ta før det? Se mer om hva du kan gjøre her.

Kirkene er en stor håpsbevegelse. La oss vise det i bønn, vandring og handling! La oss legge til rette for gode samtaler og refleksjon over hva vi er med på å gjøre med Guds skaperverk og hvordan mennesker rammes allerede nå av den livsstilen vi er en del av. La oss møtes på tvers av kirketilhørighet, livssyn, politisk ståsted og rolle i samfunnet.

Den klima- og miljøkrisen vi står ovenfor er ikke løst med en signatur på en internasjonal avtale. Summen av våre små og store handlinger kan bidra til å skape store ringvirkninger. Alle kan bidra der de er. Sammen er vi mange, sammen kan vi forandre. Bli med oss å ta det neste skrittet –på vei mot klimarettferdighet! 

Tidslinje

 • 2018
  Klimatoppmøtet i Polen i desember. Verden gjør opp klimaregnskapet. Norske må her vise vilje til å sette seg høyere klimamål.
 • 2019
  Et viktig år for å klima- og miljøengasjement. Vi må vise at vi er mange i Norge som er villige til å ta det neste skrittet mot klimarettferdighet, og at vi krever det samme av våre ledere. Stortinget og regjeringen kommer til å bruke 2019 på å diskutere og vedta det norske klimamålet.
 • 2020
  Alle land leverer inn sitt endelige klimamål under Parisavtalen i FN tidlig 2020.

Klimapilegrim lever videre

Postet 02/05/18

Hvordan kan kirkene og de kirkelige organisasjonene gå i front i klima- og miljøkampen?

I april møttes nye og gamle klimapilegrimer for å tenke sammen om hvordan vi kan ta neste skritt i klima- og miljøkampen, med kirkene og kirkelige organisasjoner i front. Over 40 oppmøtte kom med innspill, tips og triks. Se program og filmopptak lenger ned. 

Klimapilegrim startet som en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for en rettferdig klimaavtale i Paris i 2015. Bare i Norge vandret vi til sammen en og en halv gang rundt jordkloden! Vi tar nå det neste skrittet og fortsetter vandringen mot en rettferdig norsk klimapolitikk. Parisavtalen var en viktig seier, og startstreken for et arbeid som ligger foran oss. Nå må vi gjøre jobben her hjemme for at norsk klimapolitikk blir ambisiøs nok til å nå målene i klimaavtalen.

Det vil i løpet av våren komme mer informasjon om hvordan man kan engasjere seg som klimapilegrim i tiden framover. 2018 og 2019 blir spesielt viktige år for å løfte klima på dagsorden – og da må vi jobbe sammen! 

Kirkene er en stor håpsbevegelse. La oss vise det i bønn, vandring og handling! Som klimapilegrimer ønsker vi å gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda. Vi vandrer i solidaritet med de som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt, og vi vandrer for å få våre ledere til å handle.

Her kan du se opptak fra nettverksmøtet:

 • 00:00
  Velkommen v/ Janne Dale Hauger, koordineringsgruppen for Klimapilegrim
 • 02:50
  Velkommen v/Oslo bispedømme
 • 05:50
  Kirkenes samfunnsengasjement og hvorfor vi må være i front på miljø- og klimaspørsmål
 • 06:00
  Kristin Gunnleiksrud Raaum, leder Kirkerådet
 • 12:30
  Knut Refsdal, generalsekretær Norges Kristne Råd
 • 20:50
  Hvordan mobilisere for klimarettferdighet. Erfaringer fra Klimapilegrim 2015
 • 21:30
  Tuva Krogh Widskjold, leder i Changemaker
 • 25:00
  Sigmund Gulliksrud, Haugerud og Østre-Aker menighet
 • 29:00
  Idun Moe, Frikirken og koordinator for Klimapilegrim i 2015
 • 31:20
  Hva betyr klimaavtalen fra Paris, og hva blir neste skritt? Ingrid Aas Borge, Kirkens Nødhjelp

Hva skjedde med Klimapilegrim i 2015?

Postet 02/05/18

Se alt vi fikk til - bli inspirert

Hvordan ble kampanjen organisert? Hvem var med? Hva ble oppnådd? Hva gikk bra og hva gikk mindre bra? Var det nyttig å samarbeide med så mange ulike aktører? Hva kan vi lære av erfaringene fra denne kampanjen? Hva kan vi ta med oss i videre arbeid?

Dette og mye mer kan du få et innblikk i ved å lese rapporten fra kampanjen

Du kan også se en liste over alle arrangementene her.

Klimapilegrim 2015 har utvilsomt satt spor etter seg. Sammen løftet vi klimaengasjementet i folks bevissthet. Sammen vandret vi en og en halv gang rundt jorda, bare i Norge! Sammen med klimapilegrimer over hele verden leverte vi 1,8 millioner underskrifter til FNs klimaforhandlere! Sammen har religiøse ledere blitt sett og hørt langt utenfor egne rekker. Sammen har vi bidratt til en ny rettferdig og ambisiøs klimaavtale som gir retning og håp for den verden vi alle deler. Sammen har vi startet en vandring mot en grønnere framtid. Klimapilegrim 2015 var en kampanje, men vandringen fortsetter. Blir du med?

© Klimapilegrim 2015 — 2018