Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

Om Klimapilegrim

Bli en klimapilegrim – gi din stemme med føttene

Klimapilegrim er en nasjonal, tverrkirkelig folkebevegelse for klimarettferdighet. Vi vandrer for en rettferdig norsk klimapolitikk, skritt for skritt. Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig. Derfor vil folkebevegelsen Klimapilegrim invitere til refleksjon over menneskers relasjon til skaperverket, til Gud og til hverandre. Sammen kan vi ta et skritt i retning en mer bærekraftig verden.

Hvorfor klima?

/

Med Paris-avtalen i 2015 ble verdens ledere enige om å stanse den globale oppvarmingen. Allerede er effekten av klimaendringene tydelige og den globale gjennomsnittstemperaturen har økt. Dyr, planter og økosystem trues mer enn noen gang. For fattige mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen av kriser de allerede kjemper mot. Mennesker tvinges på flukt for å berge livet.

Hvorfor Pilegrim?

/

Å være menneske er å vandre gjennom livet. En pilegrim vil gjøre et oppbrudd med det vante, søke Gud for visdom til modige og gode veivalg. Som klimapilegrim vil vi gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politikken som skader jorda. Klimapilegrimer vandrer i solidaritet med mennesker som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt. Klimapilegrimer vandrer for å få verdens ledere til å handle.


Klimapilegrim startet som en vandring mot en rettferdig klimaavtale i Paris i 2015. Da registrerte vi skritt som til sammen gikk 1 1/2 gang rundt jordkloden, bare i Norge! Den gang fikk verden en klimaavtale. Nå haster det at norske politikere følger den opp.

Neste skritt mot klimarettferdighet

Som klimapilegrim gir du din stemme med føttene. Skal målene i Paris-avtalen nås må alle land sette seg høyere klimamål enn det de har i dag. Dette gjelder også Norge. Vårt krav er derfor; «Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk der Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger til klimatiltak i utviklingsland». 

Som klimapilegrimer er vi villige til å ta det neste skrittet, og ber norske myndigheter gjøre det samme. Skrittene fungerer som signaturer - for et høyere norsk klimamål. I løpet av 2019 kommer Norge til å bestemme seg for et nytt klimamål. Antall skritt som tas fram til det vil bli overrakt til norske myndigheter i god tid før Norge skal vedta nytt klimamål i 2020. Hvor mange nye skritt klarer vi sammen å ta før det? 

Du kan være klimapilegrim både fysisk og symbolsk. Bli med på en pilegrimsvandring, en søndagstur med strandrydding, eller klesbyttekvelder, grønn kirkekaffe og dialogmøter med politikere. Dette kan du gjøre. Sammen er vi mange, sammen kan vi forandre! Hvert skritt teller, bli med som klimapilegrim for skaperverket! Her kan du registrere vandringer, arrangementer og skritt.

Fra Paris til Polen – og videre

Paris-avtalen gir håp, og stiller verdens befolkning overfor en enorm oppgave. Det haster å kutte utslipp, og Norges klimamål er ikke nok for å nå målene i Paris-avtalen. Skulle alle land hatt samme ambisjon som Norge ville verden gått mot en oppvarming på minst 3 °C. Det betyr katastrofe for kloden, dyr, planter og økosystemene. Alle må kutte mer, også Norge. 

Vi er i en avgjørende tid for verdens klima. På klimatoppmøtet i Polen i desember 2018 skal verden gjøre opp klimaregnskapet. Alle land må da vurdere om sine nasjonale klimamål er ambisiøse nok for å nå målene i Paris-avtalen. Ifølge FNs egne utregninger er jordens befolkning langt fra å nå dette med summen av lands klimamål i dag. 

Norge skal som alle andre land levere inn sitt endelige klimamål tidlig i 2020. Igjen er vi avhengig av at norske ledere viser vei og velger å kjempe for høyere ambisjoner. 


Klimapilegrimenes stoppesteder på veien

 • 2015
  Parisavtalen var et viktig mål i klimakampen. For første gang ble verdens ledere enige om en plan for å kutte utslipp av klimagasser globalt. Det ble et viktig grunnlag og en startstrek for veien videre. Nå er vår jobb å heie, oppmuntre og dytte våre politiske ledere til å ta det neste skrittet, og følge opp avtalen med nasjonal politikk.
 • 2018
  Klimatoppmøtet i Polen i desember. Verden gjør opp klimaregnskapet. Norge må her vise vilje til å sette seg et høyere klimamål, slik at vi når målene i Parisavtalen. Avtalen legger rammene for verdens karbonbudsjett. Vi vet at alle lands klimamål må styrkes slik at vi samlet sett holder oss innenfor karbonbudsjettet, og dermed 2 °C helst ned mot 1,5 °C oppvarming.
 • 2019
  Et viktig år for å klima- og miljøengasjement. Vi må vise at vi er mange i Norge som er villige til å ta det neste skrittet mot klimarettferdighet, og at vi krever det samme av våre ledere. Stortinget og regjeringen kommer til å bruke 2019 på å diskutere og vedta hvor mye vi skal kutte av klimagassutslipp i Norge.
 • 2020
  Alle land leverer inn sitt endelige klimamål under Parisavtalen i FN tidlig 2020.
© Klimapilegrim 2015 — 2024