Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

Vandring og konsert / Nannestad

Vandring og konsert / Nannestad

KLIMA-KULTUR-PILEGRIM Her i Nannestad vil vi arrangere en pilgrimsvandring fra Holter prestegård, via Holter kirke til Nannestad kirke søndag 22. september 2019. Vi tenker at man skal ha mange poster-underholdning-mat-historie-quiss med tanke på Borg bispedømmes 50 års jubileum underveis. I tillegg søppelplukking langs ruta, i førsterekke med tanke på plastforsøpling. Ved målet for vandringen, Nannestad kirke, vil vi arrangere en konsert med lokalt kor og lokale artister. Lokale samarbeidspartnere vil være Nannestad Turlag, Kulturskolen, Historielaget, Biblioteket og Speideren. Planleggingen er allerede godt i gang. Vi vil benytte logoer og info materiell som er tilgjengelig i forbindelse med jubileet.
Sted Nannestad
Starter 22/09/19 kl. 09.00
Slutter 22/09/19 kl. 13.00
Kontakt Epost
© Klimapilegrim 2015 — 2024