Vi vandrer videre for en rettferdig klimapolitikk

Norge må heve ambisjonene i møte med klimakrisen

Postet 13/06/19

Kampen mot klimakrisen krever rask omstilling fra oss alle, men uten modige politikere når vi aldri klimamålene som kan redde kloden.

Denne artikkelen ble trykket i Vårt Land fredag 7.juni.

Klimakampen handler om å tørre å ta store og vanskelige valg. Vi er klare til å være med på den omfattende grønne omstillingen som trengs, og forventer at våre folkevalgte skal vise vei. For kirkene handler dette om sentrale verdier som forvaltning, rettferdighet og nestekjærlighet. Alvorlige klimaendringer rammer verdens fattigste hardest, og det er dypt urettferdig og etisk uakseptabelt at Norge ikke gjør mer for å stoppe klimakrisen og lindre skadene den skaper.  

Klimakampen handler også om å gjøre oppbrudd fra det som bryter ned og på ny søke det gode liv for alle. Derfor har hele bredden av kirker og kristne organisasjoner gått sammen om Klimapilegrim. Ved dette vil vi bruke den gamle pilegrimstradisjonen og knytte den til økt bevissthet om vårt ansvar for skaperverket.  Det mangler ikke på kunnskap om hva som skader jorda vår. Alt for lenge har vi hørt de skremmende historiene om flom, tørke og dødelige hetebølger, tap av artsmangfold og forurenset drikkevann. Hver og en av oss kan bidra, men de store, avgjørende endringene skjer ikke så lenge samfunnet vårt baserer seg på fossile energikilder og de nasjonale utslippene ikke går ned. Som alle andre store samfunnsspørsmål krever dette politiske løsninger.   

Utslippene øker   

Tallenes tale er tydelig: Vi går feil vei. Ferske tall fra SSB denne uke viser at norske klimagassutslipp har økt med 0,4 prosent fra 2017 til 2018. Siden 1990 har Norges utslipp av klimagasser økt med ca. 3 prosent. Til sammenligning har våre naboland Sverige og Danmark på samme tid kuttet henholdsvis 26 prosent og 27,5 prosent av sine utslipp.  

Årsaken til at Norge henger så langt etter, er sammensatt og delvis knyttet til at vi i lang tid har vært en oljeproduserende nasjon. Vi får ikke endret på klimaavtrykket vi allerede har satt, men vi kan ta ansvar for å endre oss. De fremtidsrettede løsningene ligger der, og kombinert med vilje til å handle, er det mulig å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.    

Vi er med   

I 2015 gikk klimapilegrimer over hele verden den lange veien til klimatoppmøtet i Paris for å støtte våre ledere. Vi samlet inn 1.8 mill. underskrifter og krevde en ambisiøs klimaavtale. Paris-avtalen ble et historisk vendepunkt. Slike vendepunkt gir håp. Som Greta Thunberg sier: “Vi trenger håp, selvfølgelig gjør vi det. Men en ting vi trenger mer enn håp er handling”.  

Det er godt å lene seg på håpet når ting ser håpløst ut. Men noen ganger blir håpet alene en litt for behagelig drøm langt der fremme. Vi har ikke tid til å drømme. Vi må våkne opp og la håpet bli drivkraften vår til å handle NÅ.   

Norges rettferdige klimaansvar 

I Parisavtalen satte verdens ledere et mål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader. Med de riktige løsningene, kan vi fortsatt unngå noen av de verste effektene av klimaendringene. Ifølge FNs klimapanel må klimagassutslippene våre halveres innen 2030 om 1,5 graders-målet skal nås. Til tross for at vi vet hvor mye det haster å kutte, viser realiteten at vi er langt unna målet. Med sine svake klimamål, styrer Norge mot 3 graders oppvarming!  

Innen 2020 skal alle land levere inn sitt nye klimamål til FN. Her må alle land ta ansvar for å sette ambisiøse mål, også Norge. I rapporten Norways Fair Share of meeting the Paris Agreement, har klimaforskere konkludert med at Norges rettmessige ansvar er å kutte minst 53 prosent av egne utslipp innen 2030. I tillegg må Norge bidra til å bevilge betydelig mer penger til finansiering av både utslippskutt og klimatilpasning i andre land.    

/Foto: Silje Thoen
Foto: Silje Thoen


På lag

Denne sommeren skal tusenvis av klimapilegrimer igjen gå og seile mil etter mil for å vise at kirken er med i klimakampen. Sammen skal vi mobilisere et fantastisk landsdekkende nettverk av klimaengasjerte og utålmodige nordmenn som krever handling i klimakampen. Som i 2015, skal vi telle skritt som signaturer og overlevere dem til regjeringen. Vi tar vår del av ansvaret og er klare til å ta klimavalg som koster. Men viktigst av alt trenger vi modige politikere som øker takten i omstillingen og setter mer ambisiøse mål slik at Norge tar sin rettmessige del av utslippskuttene.  

Både i Norge og på verdensbasis går millioner av mennesker sammen med oss. Ungdommer over hele verden har stått opp for skaperverket og for å vise at jorda skal være et godt sted å bo i dag, for fremtidens generasjoner og ikke minst verdens fattigste og mest sårbare, som blir hardest rammet av klimaendringene.

Vi heier på barna og ungdommene våre! Og vi heier på våre folkevalgte og forventer at de tør å ta de viktige valgene. 

 

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær Kirkens Nødhjelp

Jeffrey Huseby, Generalsekretær Det norske Misjonsselskap

Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Generalsekretær Normisjon

Raag Rolfsen, Direktør Areopagos

Kristin Gunleiksrud Raaum, Leder i Kirkerådet, Den norske kirke

Andreas Andersen, Generalsekretær Misjonsalliansen

Ed Brown, Generalsekretær Stefanusalliansen

Helga Haugland Byfuglien, Preses i Bispemøtet, Den norske kirke

Øystein Magelssen, Generalsekretær Norges KFUK-KFUM

Fredrik Glad-Gjernes, Daglig leder KFUK-KFUM Global

Heidi Westborg Steel, Generalsekretær HimalPartner

Erhard Hermansen, Generalsekretær Norges Kristne Råd

Hans Morten Løvrød, Avdelingsdirektør Nasjonalt Pilegrimssenter

Knut Hallen, Daglig leder Samarbeid menighet og misjon (SMM)

© Klimapilegrim 2015 — 2024